Vanish Oxi Action Crystal White Pulver 550 g

Vanish Oxi Action Crystal White Pulver fjerner aktivt flekker og holder dine tekstiler hvite.

Produktfunksjoner

  • Gjør det hvite tøyet ditt opp til 3 nyanser hvitere
  • Å fjerne flekker fra klær og annet tøy er enklere enn du tror med Vanish Oxi Action Crystal White Pulver
  • Her er et godt tips for å fjerne flekker: For å holde dine hvite klær hvite lenger tilsetter du Vanish Oxi Action Chrystal White i alle klesvasker for å fjerne flekken. Prøv å behandle flekken så snart som mulig for å forhindre at den tørker inn.
  • Parfymefri

Tilgjengelig i: 550 g, 1100 g og 1650 g

Produktbeskrivelse

Vanish Oxi Action Chrystal White Pulver jobber med å fjerne flekkene og sikrer at ditt hvite tøy holder seg hvitt så lenge som mulig. Den spesielle formelen inneholder Oxi Powerlift krystaller som trenger gjennom og fjerner flekkene allerede første gang, og er et effektivt, men skånsomt blekemiddel som holder klærne hvite. Tilsett 1 skje pulver til hver klesvask og opplev de gode resultatene.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg alltid vaskeanvisningene på vaskelappen.
✔ Kontroller fargebestandigheten ved å teste produktet på et sted på stoffet som ikke synes. Skyll og tørk.
✔ Sett på lokket etter bruk, og oppbevar på et tørt og kjølig sted.
✔ For best mulig resultat må kanskje prosessen gjentas.

✘ Må ikke brukes på ull, silke eller lær.
✘ Må ikke brukes på lakkerte eller malte overflater (tre, metall osv.)
✘ Ikke bløtlegg tekstiler med metalldeler (glidelås) eller impregnert med flammehemmende produkter.
✘ Ikke utsett forbehandlede eller bløtlagte klær for direkte varme eller direkte sollys før de er grundig vasket eller skylt.
✘ Etter at produktet er blandet til en krem skal blandingen ikke oppbevares i en lukket beholder. Blandingen vil forsette med å avgi okygen, og beholderen kan oppbygge overtrykk og kan dermed lække.

FORBEHANDLING:
1. Bland 1/4 måleskje med pulver med 3/4 måleskje med vann (høyst 40 °C) til en pasta. Gni flekken forsiktig så mye som nødvendig med den knudrete undersiden på måleskjeen.
2. Ha pastaen på flekken i høyst 5 minutter.
3. Vask som vanlig med vaskemiddel, og tilsett enda en måleskje med Vanish.

BLØTLEGGING:
1. Løs opp 1 måleskje i 4 liter varmt vann (40 °C).
2. For best resultat lar du tøyet ligge i bløt i 6 timer.
3. Etter bløtlegging vasker du tøyet som normalt eller skyll godt.

VASKEMASKIN:
1. For vanskeligere og inntørkede flekker tilsetter du 1 måleskje sammen med vanlig vaskemiddel i vaskemiddelskuffen.
2. For normale flekker tilsetter du 1/2 måleskje.
3. Vask som vanlig.

Fare. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne eller hude. Vask hendene grundig etter håndtering. Benytt vernebriller. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Viktig: Følg alltid bruksanvisningen på Vanish-pakningen. Må ikke brukes på tøy som krever rensing. Ikke hell produktet på metalldeler på klær (f.eks. knapper, glidelåser).

EA_3022426