Vanish Gold Pre-Treat Power Gel

Produktfunksjoner

  • Fantastisk flekkfjerning på bare 30 sekunder
  • Vår beste gel for forbehandling av flekker før vask
  • Gold PowerGel flekkfjerner er 2 ganger mer konsentrert* med et spesialutviklet gni-hode for å kunne takle vanskelige flekker enda mer effektivt.
  • Kan brukes på vanlig tøy som bomull og polyester, farget og hvitt tøy

Produktbeskrivelse

Vanish Gold Power Gel gjør flekkfjerningen rask og enkel. Gir fantastiske resultater på under 30 sekunder! Den 2 ganger mer konsentrerte gelen er vårt beste forbehandlingsalternativ for å takle flekker. Med det nyskapende gni-hodet kan du enkelt takle flekker på vanskelige steder som mansjetter og krager og trenge dypt ned for å takle flekkene. Særlig effektiv på fettflekker. Å holde klærne flekkfri er enklere enn du tror.Stol på Pink, og glem flekker!*2 ganger mer konsentrert enn Vanish Oxi Action Spray

5% - 15% nonioniske tensider, 5% - 15% anioniske tensider, < 5% polycarboxilater, enzymer, kaliumsorbat

✔ Følg alltid vaskeinstruksjonene ✔ Sikkert på farget og hvitt tøy når det brukes ifølge produsentens instruksjoner. ✔ Kontroller fargeekthet ved å teste produktet på et lite synlig eller skjult sted på tøyet. Skyll og la tørke. ✘ Ikke gni på sjokoladeflekker. ✘ Må ikke brukes på ull, silke eller skinn. ✘ Må ikke brukes på behandlede eller lakkerte overflater - f.eks. tre, metall o.l. ✘ Må ikke brukes på klesplagg som kun er anbefalt for kjemisk rens.

Vanish Gold Oxi Action inneholder C12-14 pareth-7, svovelsyre, mono-C 12-14 -alkylgrupper estere, natrium salter. Gir alvorlig øyeskade. Forsigtighedsregler: Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg
gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ enlege ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

EA_3024283