Vanish Oxi Action 0% Forbehandlingsspray

Produktfunksjoner

  • Fantastisk flekkfjerning – uten uønskede kjemikalier*
  • 0 % parfyme og fargestoffer
  • Allergisertifisert
  • Kan brukes på vanlig tøy som bomull og polyester samt farget og hvitt tøy

Tilgjengelig i: 700ml

Produktbeskrivelse

Vanish 0% forbehandler frigjør aktivt oksygen, som bidrar til å fjerne flekker. Surfaktanter mykner inntørkede flekker og bidrar til å fjerne fettflekker. Fra de krevende flekkene du kan se klart – til dem som er skjult dypt i tekstilet. Vårt beste forbehandleren uten uønskede kjemikalier.Fantastisk flekkfjerning – og ingenting annet!* Uønsket kjemikalier refererer til fargestoffer, optisk hvitemiddel og parfyme

5%-15% oksygenbaserte blekemidler, 5%-15% nonioniske tensider

✔ Følg altid vaskeanvisningerne på tøjets behandlingsetiket. ✔ Kan brukes på farget og hvitt tøy, i overensstemmelse med producentens anvisninger. ✔ Kontroller fargeektehet ved å afprøve produktet på et skjult område. Skyll og la det tørke. ✘ Bruk ikke på ull, silke eller lær. ✘ Må ikke brukes på lakkerte eller malte overflater – for eksempel tre, metall etc. ✘ Spray ikke produktet på stof med metallknapper, og/eller tungt antennelige overflater. ✘ Bruk ikke på tøy som ifølge instruktioner bør sendes for rens. Utsett ikke forbehandlede eller bløtlagte klær for direkte varme eller direkte sollys, før de er grundig vasket eller skylt. ✘ La ikke produktet tørke på klærne (maks. 5 minutters kontakttid).

Vanish Oxi Action inneholder alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær, etoksylert, hydrogenperoksyd. Gir alvorlig øyeskade. Oppbevares utilgjengelig for Barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ enlege
ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

EA_3114619

Product Code: 5701092114976