Vanish Oxi Action Forbehandlingsspray

Produktfunksjoner

  • Virker umiddelbart på farger første gang
  • Uansett type flekk*
  • Kan brukes på vanlig, farget og hvitt tøy.
  • Tilgjengelig i: 500ml, 750 ml, 900ml

Tilgjengelig i: 500ml, 750ml & 900ml

Produktbeskrivelse

Vanish Oxi Action Stain Remover Spray fjerner selv tøffe, inntørkede flekker, og sikrer at du alltid får flekkfritt tøy første gang. Du får best resultat ved å bruke Vanish Spray til å forbehandle flekken direkte på begge sider. Den inneholder en kraftig formel som trenger dypt inn i tøyet og bryter ned selv de mest gjenstridige flekkene, f.eks. flekker på krager og mansjetter. Fra de krevende flekkene du kan se klart – til dem som kan være mer skjult.Stol på Pink, og glem flekker!*alle typer flekker: farge, fett eller enzymbasert.

5%-15% oksygenbaserte blekemidler, 5%-15% nonioniske tensider, parfyme

✔ Følg altid vaskeanvisningerne på tøjets behandlingsetiket. ✔ Kan brukes på farget og hvitt tøy, i overensstemmelse med producentens anvisninger. ✔ Kontroller fargeektehet ved å afprøve produktet på et skjult område. Skyll og la det tørke. ✘ Bruk ikke på ull, silke eller lær. ✘ Må ikke brukes på lakkerte eller malte overflater – for eksempel tre, metall etc. ✘ Spray ikke produktet på stof med metallknapper, og/eller tungt antennelige overflater. ✘ Bruk ikke på tøy som ifølge instruktioner bør sendes for rens. Utsett ikke forbehandlede eller bløtlagte klær for direkte varme eller direkte sollys, før de er grundig vasket eller skylt. ✘ La ikke produktet tørke på klærne (maks. 5 minutters kontakttid).

Vanish Oxi Action inneholder alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær, etoksylert, hydrogenperoksyd. Gir alvorlig øyeskade. Oppbevares utilgjengelig for Barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ enlege ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

EA_3075910

Product Code: 5701092110190