Vanish Oxi Action Forbehandlingsspray

Vanish Forbehandlerspray er utviklet for å fjerne flekker som vanlig vaskemiddel ikke kan.

Produktfunksjoner

  • Forbehande klær
  • Vanish Oxi Action Forbehandlingsspray gjør flekkfjerningen rask og enkel.
  • Her er et bra flekkfjerningstips for klær: ikke la flekken tørke! Jo lenger flekken blir værende i tøyet, desto vanskeligere er den å bli kvitt. For møkkete skjortekrager anbefaler vi å spraye og behandle flekken direkte før vask.
  • Parfymefri
  • Svanemerket

Produktbeskrivelse

Dersom du har problemer med å fjerne flekker fra klær, kan Vanish Oxi Action Forbehandlingsspray hjelpe. For raskt å behandle flekken bruker du Vanish Oxi Action Forbehandlingspray for å behandle flekken direkte. Det er en kraftfull formel som trenger dypt inn i fibrene og bryter ned selv de vanskeligste flekkene, som olje- og fettflekkene som oppstår på skjortekrager og -mansjetter. Den kan brukes til både farget og hvitt tøy.

http://rbeuroinfo.com/

For best resultat, behandle flekken så raskt som mulig på begge sider.
SPRAY DIREKTE PÅ VANSKELIGE FLEKKER!

✔ Følg alltid vaskeanvisningene på vaskelappen.
✔ Spray på flekkene, gni forsiktig, la virke i 1–5 minutter, vask deretter som normalt .
✔ Kan brukes på farget og hvitt tøy i samsvar med produsentens anvisninger.
✔ Kontroller fargebestandigheten ved å teste produktet på et sted på stoffet som ikke synes. Skyll og tørk.

✘ MÅ IKKE BRUKES på ull, silke og lær.
✘ Må ikke brukes på lakkerte eller malte overflater – for eksempel tre, metall osv.
✘ Ikke spray produktet på stoffer med metallknapper og/eller tungt antennelige overflater.
✘ Må ikke brukes på klær som kun skal renses.
✘ Ikke utsett forbehandlede eller bløtlagte klær for direkte varme eller direkte sollys før de er grundig vasket eller skylt.
✘ Ikke la produktet tørke på klærne (maksimalt 5 minutters kontakttid).

1. Spray Vanish Oxi Action Forbehandlingsspray direkte på flekken og skrubb forsiktig.
2. La sprayen virke i maks. 5 minutter og vask som vanlig.
3. For best resultat behandler du flekken raskt og sprayer på begge sider av tøyet.

Obs! Følg vaskeinstruksjonene på emballasjen nøye.

Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ enlege ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.'Unngå innånding av sprøytetåke . Vask hender grundig etter bruk. Dersom sensitiv hud anbefales bruk av hansker. Må ikke blandes med andre produkter.

EA_8157238

Product Code: 5701092110176