Vanish Gold Crystal White Pulver

Vanish introduserer en revolusjon innen flekkfjerning, den er så effektiv at den fjerner enkelte flekker på kun 30 sekunder

Produktfunksjoner

  • Gjør det hvite tøyet ditt opp til 3 nyanser hvitere
  • For maks. tidsbesparelse og effektivitet bør du forbehandle eller bløtlegge tøyet, og se visse flekker forsvinne på bare 30 sekunder!

Tilgjengelig i: 470 g, 940 g og 1400 g.

Produktbeskrivelse

Vårt beste produkt for ditt hvite tøy. Denne nye formelen gjør det hvite tøyet tre nyanser hvitere, og er så kraftig at den fjerner flekker på bare 30 sekunder! Forbehandle eller bløtlegg tøyet for best resultat.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg alltid vaskeanvisningene på vaskelappen.
✔ Kontroller fargebestandigheten ved å teste produktet på et sted på stoffet som ikke synes. Skyll og tørk.
✔ Sett på lokket etter bruk, og oppbevar på et tørt og kjølig sted.
✔ For best mulig resultat må kanskje prosessen gjentas.

✘ Må ikke brukes på ull, silke eller lær.
✘ Må ikke brukes på lakkerte eller malte overflater (tre, metall osv.)
✘ Ikke bløtlegg tekstiler med metalldeler (glidelås) eller impregnert med flammehemmende produkter.
✘ Ikke utsett forbehandlede eller bløtlagte klær for direkte varme eller direkte sollys før de er grundig vasket eller skylt.
✘ Etter at produktet er blandet til en krem skal blandingen ikke oppbevares i en lukket beholder. Blandingen vil forsette med å avgi okygen, og beholderen kan oppbygge overtrykk og kan dermed lække.

FORBEHANDLING:
1. Bland 1/4 måleskje med pulver med 3/4 måleskje med varmt vann (høyst 40 °C), rør godt.
2. Påfør blandingen på hele flekkens overflate.
3. Bruk måleskjeens underside til å gni blandingen ut på flekken. La ikke blandingen virke i mer enn maksimalt 5 minutter.

BLØTLEGGING:
1. Tilsett en måleskje til 4 liter varmt vann (40 grader) og la plaggene ligge i vann.
Farget tøy: La virke i høyst 1 time
Hvitt tøy: La virke i høyst 6 timer

VASKEMASKIN:
1. Tilsett 1 måleskje (for vanskelige flekker) / 1/2 måleskje (for vanlige flekker) med Vanish Gold Oxi Action Pulver sammen med vanlig vaskemiddel i vaskemiddelskuffen.
2. Vask som vanlig.

Fare. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne eller huden. Vask hendene grundig etter håndtering. Benytt vernebriller. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Viktig: Følg alltid bruksanvisningen på Vanish-pakningen. Må ikke brukes på tøy som krever rensing. Ikke hell produktet på metalldeler på klær (f.eks. knapper, glidelåser).

EA_3007287

Product Code: 5701092111029