Vanish Gold Oxi Action Pulver

Produktfunksjoner

  • Imponerende flekkfjerning på 1. forsøk!
  • Fjerner over 100 flekker også svettflekker.
  • For maks. tidsbesparelse og effektivitet, forbehandle eller bløtlegg tøyet, og se visse flekker forsvinne på bare 30 sekunder.

Tilgjengelig i: 470 g, 940 g og 1400 g.

Produktbeskrivelse

Den superforsterkede formelen er det beste fra Vanish og er så effektiv at den fjerner enkelte flekker på kun 30 sekunder! For maksimal tidsbesparelse og effektivitet bør tøyet bløtlegges og behandles på forhånd. Se resultater etter kun 30 sekunder. Til både farget og hvitt tøy.

> 30% oksygenbaserte blekemidle
< 5% anioniske tensider
< 5% nonioniske tensider
< 5% zeoliter, enzymer, parfyme, hexyl cinnamal, citronellol.
http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg altid vaskeinstruksene på tøyet.
✔ Test tøyet for fargeekthet på et skjult område. Skyl og la det tørke.
✔ Sett på lokket etter bruk og oppbevar kjølig og tørt.
✔ For best mulige resultat kan det være nødvendigt å gjenta deler av processen.
✘ Bruk ikke på ull, silke eller lær.
✘ Bruk ikke på behandlede overflater (træ/tre, metaller o.l.).
✘ Bløtlegg ikke tekstiler med metall-låser eller impregnert med flammehæmmende produkter.
✘ Utsett ikke forbehandlede eller bløtlagte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylling.
✘ Etter produktet er blandet til en krem skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil fortsætte med å avgi oksygen og beholderen kan opbygge trykk og kan dermed lække.

VASK:
1. Tilsett 1 måleskje (for vanskelige flekker) / 1/2 måleskje (for normale flekker) med Vanish Gold Oxi Action Pulver sammen med vanlig vaskemiddel i vaskemiddelskuffen.
2. Vask som vanlig.

FORBEHANDLING:
1. Bland 1/4 måleskje med pulver med 3/4 måleskje med varmt vann (høyst 40°C), rør godt.
2. Påfør blandingen på hele flekkens overflate.
3. Bruk måleskjeens underside til å gni blandingen ut på flekken. La ikke blandingen virke i mer enn maksimalt 5 minutter.

BLØTLEGGING:
1. Tilsett en måleskje til 4 liter varmt vann (høyst 40°C) og la plaggene ligge i vann.
Farget tøy: La virke i høyst 1 time
Hvitt tøy: La virke i høyst 6 timer

Vanish Gold Pink Oxi Action inneholder natriumperkarbonat, natrium C14-16-olefinsulfonat. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Vask hender grundig etter bruk. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ lege ved ubehag. Beholdere oppbevares tørt på et kjølig sted. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar.

EA_3007280

Product Code: 5701092111012