Vanish Gold Oxi Action Pulver 470 g

Vanish introduserer en revolusjon innen flekkfjerning, den er så effektiv at den fjerner enkelte flekker på kun 30 sekunder

Produktfunksjoner

  • Imponerende flekkfjerning på 1. forsøk
  • For maks. tidsbesparelse og effektivitet, forbehandle eller bløtlegg tøyet, og se visse flekker forsvinne på bare 30 sekunder!

Tilgjengelig i: 470 g, 940 g og 1400 g.

Produktbeskrivelse

Den superforsterkede formelen er det beste fra Vanish og er så effektiv at den fjerner enkelte flekker på kun 30 sekunder! For maksimal tidsbesparelse og effektivitet bør tøyet bløtlegges og behandles på forhånd. Se resultater etter kun 30 sekunder. Til både farget og hvitt tøy.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg alltid vaskeanvisningene på vaskelappen.
✔ Kontroller fargebestandigheten ved å teste produktet på et sted på stoffet som ikke synes. Skyll og tørk.
✔ Sett på lokket etter bruk, og oppbevar på et tørt og kjølig sted.
✔ For best mulig resultat må kanskje prosessen gjentas.

✘ Må ikke brukes på ull, silke eller lær.
✘ Må ikke brukes på lakkerte eller malte overflater (tre, metall osv.)
✘ Ikke bløtlegg tekstiler med metalldeler (glidelås) eller impregnert med flammehemmende produkter.
✘ Ikke utsett forbehandlede eller bløtlagte klær for direkte varme eller direkte sollys før de er grundig vasket eller skylt.
✘ Etter at produktet er blandet til en krem skal blandingen ikke oppbevares i en lukket beholder. Blandingen vil forsette med å avgi okygen, og beholderen kan oppbygge overtrykk og kan dermed lække.

FORBEHANDLING:
1. Bland 1/4 måleskje med pulver med 3/4 måleskje med varmt vann (høyst 40 °C), rør godt.
2. Påfør blandingen på hele flekkens overflate.
3. Bruk måleskjeens underside til å gni blandingen ut på flekken. La ikke blandingen virke i mer enn maksimalt 5 minutter.

BLØTLEGGING:
1. Tilsett en måleskje til 4 liter varmt vann (40 grader) og la plaggene ligge i vann.
Farget tøy: La virke i høyst 1 time
Hvitt tøy: La virke i høyst 6 timer

VASKEMASKIN:
1. Tilsett 1 måleskje (for vanskelige flekker) / 1/2 måleskje (for vanlige flekker) med Vanish Gold Oxi Action Pulver sammen med vanlig vaskemiddel i vaskemiddelskuffen.
2. Vask som vanlig.

Fare. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne eller huden. Vask hendene grundig etter håndtering. Benytt vernebriller. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Viktig: Følg alltid bruksanvisningen på Vanish-pakningen. Må ikke brukes på tøy som krever rensing. Ikke hell produktet på metalldeler på klær (f.eks. knapper, glidelåser).

EA_3007280