Vanish Oxi Action 0%

Den nye Vanish 0% – Fantastisk flekkfjerning uten uønskede kjemikalier*

Produktfunksjoner

  • Fantastisk flekkfjerning – og ingenting annet
  • 0 % parfyme, fargestoffer og optiske hvitgjøringsmidler
  • Allergisertifisert og svanemerket
  • Kan brukes på vanlig tøy som bomull og polyester samt farget og hvitt tøy
  • Tilgjengelig i: 440g, 590g, 880g og 1320g.

Tilgjengelig i: 440g, 880g & 1320g

Produktbeskrivelse

Vanish 0% pulver frigjør aktivt oksygen, som bidrar til å fjerne flekker selv ved lave temperaturer. Vaskeforsterkere og hjelpestoffer rengjør dypt, enzymer bryter ned mat, stivelse og utendørsflekker, mens surfaktanter fjerner fett. Fra flekkene du kan se klart – til de mer krevende som kan være mer skjult. Det er vår beste flekkfjerner for farget og hvitt tøy, uten uønskede kjemikalier*. Du velger hvordan du bruker dette allsidige flekkfjernerpulveret – vask i vaskemaskin, forbehandle eller bløtlegg tekstilene. Fantastisk flekkfjerning – og ingenting annet!* Uønsket kjemikalier refererer til fargestoffer, optisk hvitemiddel og parfyme

>30 % oksygenbaserte blekemidler, <5 % anioniske tensider, <5 % nonioniske tensider, <5 % enzymer

✔ Følg altid vaskeinstruksene på tøyet.
✔ Test tøyet for fargeekthet på et skjult område. Skyl og la det tørke.
✔ Sett på lokket etter bruk og oppbevar kjølig og tørt.
✔ For best mulige resultat kan det være nødvendigt å gjenta deler av processen.
✘ Bruk ikke på ull, silke eller lær.
✘ Bruk ikke på behandlede overflater (tre, metaller o.l.).
✘ Bløtlegg ikke tekstiler med metall-låser eller impregnert med flammehæmmende produkter.
✘ Utsett ikke forbehandlede eller bløtlagte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylling.
✘ Etter produktet er blandet til en krem skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil fortsætte med å avgi oksygen og beholderen kan opbygge trykk og kan dermed lække.

Vanish Oxi Action 0% inneholder natriumperkarbonat, natrium C12-18 alkylsulfat. Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Vask hender grundig etter bruk. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ lege ved ubehag. Beholdere oppbevares tørt på et kjølig sted. Dersom sensitiv hud anbefales bruk av hansker.

EA_3115924

Product Code: 5701092115010