Vanish Oxi Action Crystal White Pulver

Produktfunksjoner

  • Hvitere hvitt + fantastisk flekkfjerning første gang
  • Kraftig Oxi Action-formel
  • Gjør tøyet hvitere enn hvitt
  • Kan brukes på vanlig tøy som bomull og polyester

Tilgjengelig i: 1500g

Produktbeskrivelse

Vanish Crystal White Stain Remover Powder er spesialutviklet for å gjøre tøyet hvitere hvitt og gi deg fantastiske flekkfjerningsresultater første gang! Den spesielle Oxi Action-formelen trenger gjennom og fjerner flekken første gang, mens de hvitgjørende ingrediensene holder klærne blendende hvite. Å holde hvitt tøy hvitere enn hvitt er enklere enn du tror – bare tilsett én måleskje i hver vask.Stol på Pink, og gjør tøyet hvitere enn hvitt!* sammenlignet med grått tøy. Resultatene kan variere.

> 30% oksygenbaserte blekemidler, < 5% anioniske tensider, < 5% nonioniske tensider, zeolitter, optisk hvitt, enzymer

✔ Følg altid vaskeinstruksene på tøyet. ✔ Test tøyet for fargeekthet på et skjult område. Skyl og la det tørke. ✔ Sett på lokket etter bruk og oppbevar kjølig og tørt. ✔ For best mulige resultat kan det være nødvendigt å gjenta deler av processen. ✘ Bruk ikke på ull, silke eller lær. ✘ Bruk ikke på behandlede overflater (tre, metaller o.l.). ✘ Bløtlegg ikke tekstiler med metall-låser eller impregnert med flammehæmmende produkter. ✘ Utsett ikke forbehandlede eller bløtlagte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylling. ✘ Etter produktet er blandet til en krem skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil fortsætte med å avgi oksygen og beholderen kan opbygge trykk og kan dermed lække.

Vansih Crystal White Oxi Action indeholder natriumperkarbonat. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/ læge. Emballagen skal opbevares tørt på et køligt sted. Ved følsom hud anbefales brugen af handsker.

EA_3114571

Product Code: 5701092106599