Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver

Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver dreper 99,9 % av bakterier

Produktfunksjoner

  • Fjerner flekker og dreper 99 % av bakterier
  • Å fjerne flekker og bakterier fra klær og annet tøy er enklere enn du tror med Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver.
  • Parfymefri
  • Svanemerket

Tilgjengelig i: 520 g

Produktbeskrivelse

Har du problemer med å få bort gjenstridige flekker du har oppdaget på klærne? Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver fjerner alle slags flekker, selv de vanskeligste, og dreper også 99,9 % av bakterier så du kan være trygg på at klesvasken er helt ren og flekkfri. Den kan brukes til både farget og hvitt tøy. Tilsett en måleskje med Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver til hver klesvask og opplev de gode flekkfjerningsresultatene!

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg alltid vaskeanvisningene på vaskelappen.
✔ Kontroller fargebestandigheten ved å teste produktet på et sted på stoffet som ikke synes. Skyll og tørk.
✔ Sett på lokket etter bruk, og oppbevar på et tørt og kjølig sted.
✔ For best mulig resultat må kanskje prosessen gjentas.

✘ Må ikke brukes på ull, silke eller lær.
✘ Må ikke brukes på lakkerte eller malte overflater (tre, metall osv.)
✘ Ikke bløtlegg tekstiler med metalldeler (glidelås) eller impregnert med flammehemmende produkter.
✘ Ikke utsett forbehandlede eller bløtlagte klær for direkte varme eller direkte sollys før de er grundig vasket eller skylt.
✘ Etter at produktet er blandet til en krem skal blandingen ikke oppbevares i en lukket beholder. Blandingen vil forsette med å avgi okygen, og beholderen kan oppbygge overtrykk og kan dermed lække.

FORBEHANDLING:
1. Bland 1/5 måleskje med pulver med 4/5 måleskje med varmt vann (høyst 40 °C), rør godt.
2. Påfør blandingen på hele flekkens overflate.
3. Bruk måleskjeens underside til å gni blandingen ut på flekken. La ikke blandingen virke i mer enn maksimalt 5 minutter.

BLØTLEGGING:
Antibacterial action.
1. Tilsett 1/2 måleskje med Vanish Extra Hygiene i 4 liter varmt vann (40 °C).
2. La ligge i bløt i 1 time.
3. Etter bløtlegging vasker du tøyet som normalt eller skyller godt.

VASKEMASKIN:
1. For vanskelige og inntørkede flekker tilsetter du 1/2 måleskje sammen med vanlig vaskemiddel i vaskemiddelskuffen.
2. For normale flekker tilsetter du 1/3 måleskje i vaskemiddelskuffen.

Fare. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne eller huden. Vask hendene grundig etter håndtering. Benytt vernebriller. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Viktig: Følg alltid bruksanvisningen på Vanish-pakningen. Må ikke brukes på tøy som krever rensing. Ikke hell produktet på metalldeler på klær (f.eks. knapper, glidelåser).

EA_3022387

Product Code: 5701092111739