Vanish Multi Power Pulver

Norges Bestselgende Flekkfjerner*

Produktfunksjoner

  •  Fjerner flekker, bevarer farger, fjerner lukt
  • Fjern tøffe flekker også i en kald vask på 30 °C
  • Kan brukes på vanlig tøy som bomull og polyester samt farget og hvitt tøy
  • For raskest og best resultat, bør du forbehandle eller bløtlegge tøyet, så kan du se at visse flekker vil forsvinne på under 30 sekunder
  • Eller du kan tilsette produktet sammen med vanlig vaskemiddel – én måleskje er nok

Tilgjengelig i: 470 g, 630g, 940 g og 1400 g.

Produktbeskrivelse

Vanish Multi Power er vår beste flekkfjerner med en formel som trygt og effektivt fjerner over 100 flekker, selv svetteflekker på mansjetter og krage. Fra de krevende flekkene du kan se klart – til dem som kan være mer skjult. Du får fantastiske resultater på under 30 sekunder. Du velger hvordan du bruker dette allsidige flekkfjernerpulveret – vask i vaskemaskin, forbehandle eller bløtlegg tekstilene. Å holde klærne flekkfri er enklere enn du tror – bare tilsett én måleskje i hver vask.
Stol på Pink, og glem flekker!

>30 % oksygenbaserte blekemidler, <5 % anjontensider, <5 % nonjontensider, <5 % zeoliter, <5 % enzymer, parfume

✔ Følg altid vaskeinstruksene på tøyet.
✔ Test tøyet for fargeekthet på et skjult område. Skyl og la det tørke.
✔ Sett på lokket etter bruk og oppbevar kjølig og tørt.
✔ For best mulige resultat kan det være nødvendigt å gjenta deler av processen.
✘ Bruk ikke på ull, silke eller lær.
✘ Bruk ikke på behandlede overflater (tre, metaller o.l.).
✘ Bløtlegg ikke tekstiler med metall-låser eller impregnert med flammehæmmende produkter.
✘ Utsett ikke forbehandlede eller bløtlagte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylling.
✘ Etter produktet er blandet til en krem skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil fortsætte med å avgi oksygen og beholderen kan opbygge trykk og kan dermed lække.

Vanish Pink Oxi Action Inneholder: Natriumperkarbonat • Gir alvorlig øyeskade • Irriterer huden • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha
produktets beholder eller etikett for hånden. • Oppbevares utilgjengelig for barn • Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær • Vask hender
grundig etter bruk • Benytt vernebriller • VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom
dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen • Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege • VED SVELGING: Kontakt et
GIFTINFORMASJONSSENTER/ lege ved ubehag • Beholdere oppbevares tørt på et kjølig sted • Dersom sensitiv hud anbefales bruk av hansker

EA_3007280

Product Code: 5701092111012