Vanish Oxi Action Pulver

Har du fått en flekk på tøyet, som du ikke kan få vekk igen? Fortvil ikke - Vanish Oxi Action Pulver fjerner alle typer flekker, både de synlige og de som kan være vanskeligere å se.

Produktfunksjoner

  • Imponerende flekkfjerning på 1. forsøk
  • Å fjerne flekker fra klær og annet tøy er enklere enn du tror – takket være Vanish Oxi Action Pulver
  • Vårt beste tips for flekkfjerning er å behandle flekken så raskt som mulig. Ikke la flekken tørke.
  • Parfymefri
  • Svanemerket

Tilgjengelig i: 550 g, 1100 g og 1650 g

Produktbeskrivelse

Har du sett en flekk på klærne som du tror at du ikke kommer til å bli kvitt? Du trenger ikke å bekymre deg! Vanish Oxi Action Pulver inneholder Oxi Powerlift som fjerner alle typer flekker, fra dem du kan se klart - til dem som er mer skjult. Vanish Oxi Action Pulver kan trygt brukes på både farget og hvitt tøy.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg alltid vaskeanvisningene på vaskelappen.
✔ Kontroller fargebestandigheten ved å teste produktet på et sted på stoffet som ikke synes. Skyll og tørk.
✔ Sett på lokket etter bruk, og oppbevar på et tørt og kjølig sted.
✔For best mulig resultat må kanskje prosessen gjentas.

✘ Må ikke brukes på ull, silke eller lær.
✘ Må ikke brukes på lakkerte eller malte overflater (tre, metall osv.)
✘ Ikke bløtlegg tekstiler med metalldeler (glidelås) eller impregnert med flammehemmende produkter.
✘ Ikke utsett forbehandlede eller bløtlagte klær for direkte varme eller direkte sollys før de er grundig vasket eller skylt.
✘ Etter at produktet er blandet til en krem skal blandingen ikke oppbevares i en lukket beholder. Blandingen vil forsette med å avgi okygen, og beholderen kan oppbygge overtrykk og kan dermed lække.

FORBEHANDLING:
1. Bland 1/5 måleskje med pulver med 4/5 måleskje med vann (høyst 40 °C) til en pasta. Gni flekken forsiktig så mye som nødvendig med den knudrete undersiden på måleskjeen.
2. Ha pastaen på flekken i høyst 5 minutter.
3. Vask som vanlig med vaskemiddel, og tilsett enda en måleskje med Vanish.

BLØTLEGGING:
1. Løs helt opp 1/2 måleskje i 4 liter varmt vann (40 °C).
2. For best resultat lar du tøyet ligge i bløt i 1 time.
3. Etter bløtlegging vasker du tøyet som normalt eller skyll godt.

VASKEMASKIN:
1. For vanskeligere og inntørkede flekker tilsetter du 1/2 måleskje sammen med vanlig vaskemiddel i vaskemiddelskuffen.
2. For normale flekker tilsetter du 1/3 måleskje.
3. Vask som vanlig.

Fare. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne eller hude. Vask hendene grundig etter håndtering. Benytt vernebriller. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Viktig: Følg alltid bruksanvisningen på Vanish-pakningen. Må ikke brukes på tøy som krever rensing. Ikke hell produktet på metalldeler på klær (f.eks. knapper, glidelåser).

EA_3022446

Product Code: 5701092111623