Vanish Oxi Action Powerspray Sofa & Tepper

Imponerende flekkfjerning på 1. forsøk

Produktfunksjoner

  • Imponerende flekkfjerning på 1. forsøk
  • Vanish Oxi Action Powerspray Sofa & Tepper er det best egnede produktet for fjerning av vanlige flekker fra dine tepper.
  • Test alltid produktet på et usynlig eller gjemt sted for fargefasthet. La området tørke helt. Hvis fargen på teppet endrer seg, må du ikke bruke dette produktet på resten av teppet.
  • Parfymefri
  • Svanemerket

Produktbeskrivelse

Har du problemer hver gang du tar deg av en flekk på teppet? Vanish Oxi Action Powerspray Sofa & Tepper gir utrolige resultater fra første stund! Vanish Powerspray Sofa & Tepper kan fjerne flekker helt fra dine tepper og møbler.

http://rbeuroinfo.com/

✔ For best resultat, behandle flekken så raskt som mulig på begge sider.
✔ Kan brukes på ulltepper.
✔ Test alltid fargebestandigheten på et område som ikke synes. Ikke bruk dette produktet hvis fargen på teppet endrer seg.
✔ Fjern løst smuss og sug opp våte flekker med en ren, absorberende klut.

✘ MÅ IKKE BRUKES på fløyel, brokade eller stoffer som ikke er egnet for rensing.
✘ Ikke egnet for silketepper og orientalske tepper.

1. Spray Vanish Oxi Action Powerspray Sofa & Tepper direkte på flekken og skrubb forsiktig.
2. La sprayen virke i maks. 5 minutter og vask som vanlig.
3. Vanskelige flekker kan trenge en ny påføring.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med øynene.Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.Må ikke svelges. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. 'Unngå innånding av sprøytetåke. Etter bruk vaskes hender grundig.Dersom sensitiv hud anbefales bruk av hansker. Må ikke blandes med andre produkter.

EA_8157877