Vanish Oxi Action Powerspray Sofa & Tepper

Produktfunksjoner

  • Fjerner flekker etter 1 behandling
  • Rengjør tepper og trekk på en enkel og effektiv måte
  • Fjerner kaffe- og rødvinsflekker
  • Svanemerket
  • Parfymefri

Tilgjengelig i: 500ml

Produktbeskrivelse

Vanish Oxi Action Carpet Care Spray fjerner flekker første gang. Bruk vår Vanish flekkfjerningsformel til å fjerne gjenstridige flekker fra tepper og trekk, matter og sofaer på en sikker og effektiv måte.Stol på Pink, og glem flekker!

< 5% oksygenbaserte blekemidler, < 5% anioniske tensider, < 5% nonioniske tensider, < 5% polycarboksylater

✔ Behandle flekken umiddelbart for å oppnå best mulig resultat ✔ Kan brukes på ulltepper. ✔ Test alltid fargebestandigheten på et område som ikke synes. Ikke bruk dette produktet hvis fargen på teppet endrer seg. ✔ Fjern løst smuss og sug opp våte flekker med en ren, absorberende klut. ✘ MÅ IKKE BRUKES på fløyel, brokade eller stoffer som ikke er egnet for rensing. ✘ Ikke egnet for silketepper og orientalske tepper

Vanish Carpet Care Oxi Action: Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med øynene. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Må ikke svelges. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Unngå innånding av sprøytetåke. Etter bruk vaskes hender grundig.

EA_3075909

Product Code: 5701092110213