Vanish Multi Power Crystal White Gel

Produktfunksjoner

  • Hvitere hvitt + fantastisk flekkfjerning
  • Hvitvask blir hvitere etter 1 vask
  • Fjerner flekker selv på 30 grader
  • Kan brukes på fint tøy som ull og silke

Tilgjengelig i: 750ml

Produktbeskrivelse

Vanish Multi Power Crystal White Gel Stain Remover er en konsentrert formel som fjerner flekker ved lave temperaturer og korte sykluser. Det er vår beste flekkfjerningsformel for fint tøy som ull og silke. Det aktive oksygenet bidrar til å fjerne flekker, surfaktanter fjerner fettflekker og stabilisatorer ivaretar produktets effekt. Fra de krevende flekkene du kan se klart – til dem som kan være mer skjult. Du får hvitere hvitt tøy + fantastisk flekkfjerning. Å få klærne hvitere enn hvitt* er enklere enn du tror – bare tilsett én dose i hver vask.Stol på Pink, og gjør tøyet hvitere enn hvitt!* sammenlignet med grått tøy. Resultatene kan variere.

5-15% oksygenbaserte blekemidler, 5-15% anjontensider, 5-15% nonjontensider, <5% optisk hvitt, <5% parfyme

✔ Følg altid vaskeanvisningerne på tøyets eller stoffets vaskelappen. ✔ Kontrollér fargebestandigheten ved å teste produktet på et sted på stoffet, som ikke synes. Skyl og lad det tørke. ✔ Sett på lokket etter bruk, og opbevar Vanish Oxi Action på et tørt og kjølig sted. Sett kun målekaret tilbake i pakken, når den ren og tør. ✔ For best mulig resultat må kanskje prosessen gjentas. ✔ Bruk kun lunkent vann ved forbehandling med Vanish ✘ Må ikke brukes på stof, der krever rensing. ✘ Ikke hell produktet på metalldeler (f.eks. knapper og glidelåser). ✘ Utsett ikke forbehandlede eller bløtlagte klær for direkte varme eller direkte sollys før de vaskes eller skylles grundigt. ✘ Ikke la produktet tørke på klærne (maks. 10 minutter).

Vanish Multi Power Crystal White Gel inneholder hydrogen peroxide, sodium C10-13 Alkyl, benzenesulfonate, alcohols, C12-14, ethoxylated. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Kan være etsende for metaller. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt vernebriller. Vask hender grundig etter bruk. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Oppbevares bare i originalemballasjen. Ved hudkontakt kan der opstå midlertidig blegning af huden. Effekten er midlertidig. Ved stænkning skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand. Dersom sensitiv hud anbefales bruk av hansker.

EA_3106887

Product Code: 5701092114815