Vanish Oxi Action 0% Gel

Produktfunksjoner

  • Fantastisk flekkfjerning – uten uønskede kjemikalier*
  • 0 % parfyme, fargestoffer og optiske hvitgjøringsmidler
  • Svanemerket
  • Kan brukes på fint tøy som ull og silke samt farget og hvitt tøy

Tilgjengelig i: 700ml

Produktbeskrivelse

Vanish 0% Gel frigjør aktivt oksygen, som bidrar til skånsomt å fjerne flekker. Det er vår beste flekkfjerningsformel for fint tøy som ull og silke. Fra de krevende flekkene du kan se klart – til dem som kan være mer skjult. Du får fantastiske resultater uten uønskede kjemikalier*. Å holde klærne flekkfri er enklere enn du tror – bare tilsett Vanish i klesvasken.Fantastisk flekkfjerning – og ingenting annet!* Uønsket kjemikalier refererer til fargestoffer, optisk hvitemiddel og parfyme

5-15% oksygenbaserte blekemidler, 5-15% nonioniske tensider, 5-15% anioniske tensider

✔ Følg altid vaskeanvisningerne på tøyets eller stoffets vaskelappen. ✔ Kontrollér fargebestandigheten ved å teste produktet på et sted på stoffet, som ikke synes. Skyl og lad det tørke. ✔ Sett på lokket etter bruk, og opbevar Vanish Oxi Action på et tørt og kjølig sted. Sett kun målekaret tilbake i pakken, når den ren og tør. ✔ For best mulig resultat må kanskje prosessen gjentas. ✔ Bruk kun lunkent vann ved forbehandling med Vanish ✘ Må ikke brukes på stof, der krever rensing. ✘ Ikke hell produktet på metalldeler (f.eks. knapper og glidelåser). ✘ Utsett ikke forbehandlede eller bløtlagte klær for direkte varme eller direkte sollys før de vaskes eller skylles grundigt. ✘ Ikke la produktet tørke på klærne (maks. 10 minutter).

Vanish Oxi Action 0% Gel inneholder: hydrogenperoksyd, natrium-alkyl-sulfat, C13-15 forgrenet og lineær etoksilerte alkoholer, C 12-14- alkoholer og etoksilerte alkoholer. Gir alvorlig øyeskade. Forsigtighedsregler: Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. VED SVELGING: Kontakt
et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Ved hudkontakt kan der opstå midlertidig blegning af huden. Effekten er midlertidig. Ved stænkning skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand. Dersom sensitiv hud anbefales bruk av hansker. Bland ikke med andre produkter.

EA_3106890

Product Code: 5701092114822