Vanish Oxi Action Crystal White Gel 1000 ml

Vanish Oxi Action Crystal White Gel kan hjelpe ved å fjerne alle typer flekker.

Produktfunksjoner

  • Gjør det hvite tøyet ditt opp til 3 nyanser hvitere
  • Å fjerne flekker fra klær og annet tøy er enklere enn du tror med Vanish Oxi Action Crystal White Gel
  • Her er et godt tips for å fjerne flekker: For å holde dine hvite klær hvite lenger tilsetter du Vanish Oxi Action Chrystal White Gel i alle klesvasker for å fjerne flekken. Prøv å behandle flekken så snart som mulig for å forhindre at den tørker inn.
  • Parfymefri
  • Svanemerket

Produktbeskrivelse

Vanish Oxi Action Chrystal White Gel jobber med å fjerne flekkene og sikrer at ditt hvite tøy holder seg hvitt så lenge som mulig. Den spesielle formelen inneholder Oxi Powerlift krystaller som trenger gjennom og fjerner flekkene allerede første gang, og er et effektivt, men skånsomt blekemiddel som holder klærne hvite. Tilsett Crystal White Gel til hver klesvask og opplev de gode resultatene.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg alltid vaskeanvisningene på vaskelappen.
✔ Kontroller fargebestandigheten ved å teste produktet på et sted på stoffet som ikke synes. Skyll og tørk.
✔ Sett på lokket etter bruk, og oppbevar Vanish Oxi Action på et tørt og kjølig sted. Sett kun målekaret tilbake i pakken når det er rent og tørt.
✔ For best mulig resultat må kanskje prosessen gjentas.
✔ Bruk kun lunkent vann ved forbehandling med Vanish.

✘ Må ikke brukes på tøy som krever rensing.
✘ Ikke hell produktet på metalldeler på klær (f.eks. knapper, glidelåser).
✘ Ikke utsett forbehandlede eller bløtlagte klær for direkte varme eller direkte sollys før de er grundig vasket eller skylt.
✘ Ikke la produktet tørke på klærne (maksimalt 10 minutter).

FORBEHANDLING:
Tilsett 2 ml i doseringskapselen. 2 ml/ flekk.
Bruk ventil til å dekke flekkene, trykk ned. Gni på flekkene (MAKS 10 min).
Legg doseringskapselen i vaskemaskinen, og vask som vanlig med vaskemiddel.

BLØTLEGGING:
Tilsett 33 ml i 4L med vann - 40 °C MAKS (maks 1t for fargede stoffer og maks 6t for hvite stoffer). Vask eller skyll grundig etter gjennombløting.
Gni før skylling for å oppnå de beste resultatene.

VASKEMASKIN:
Legg til: Til vanskelige og inntørkede flekker 33 ml. Til normale flekker 26 ml. Legg kapselen på tøyet i maskinen. Vask tøyet som vanlig.

Fare. Gir alvorlig øyeskade. Forsigtighedsregler: Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne eller huden . Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

EA_8059846

Product Code: 5701092104786