Vanish Multi Power Gel

Produktfunksjoner

  • Fjerner flekker etter 1 behandling
  • Fjerner flekker selv på lave temperaturer!
  • Colour Safe
  • Kan brukes på vanlig tøy, men også på fint tøy som ull og silke

Tilgjengelig i: 750ml

Produktbeskrivelse

Vanish Multi Power Gel Stain Remover er en konsentrert formel som fjerner flekker ved lave temperaturer og korte sykluser. Det aktive oksygenet bidrar til å fjerne flekker, surfaktanter fjerner fettflekker og stabilisatorer ivaretar produktets effekt. Fra de krevende flekkene du kan se klart – til dem som kan være mer skjult. Du får fantastiske resultater. Å holde klærne flekkfri er enklere enn du tror – bare tilsett én dose i hver vask.Stol på Pink, og glem flekker!

5-15% oksygenbaserte blekemidler, 5-15% anjontensider, 5-15% nonjontensider, <5% parfyme

✔ Følg altid vaskeanvisningerne på tøyets eller stoffets vaskelappen. ✔ Kontrollér fargebestandigheten ved å teste produktet på et sted på stoffet, som ikke synes. Skyl og lad det tørke. ✔ Sett på lokket etter bruk, og opbevar Vanish Oxi Action på et tørt og kjølig sted. Sett kun målekaret tilbake i pakken, når den ren og tør. ✔ For best mulig resultat må kanskje prosessen gjentas. ✔ Bruk kun lunkent vann ved forbehandling med Vanish ✘ Må ikke brukes på stof, der krever rensing. ✘ Ikke hell produktet på metalldeler (f.eks. knapper og glidelåser). ✘ Utsett ikke forbehandlede eller bløtlagte klær for direkte varme eller direkte sollys før de vaskes eller skylles grundigt. ✘ Ikke la produktet tørke på klærne (maks. 10 minutter).

Vanish Oxi Action Gel inneholder hydrogen peroxide, sodium C10-13 Alkyl, benzenesulfonate, alcohols, C12-14, ethoxylated. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Kan være etsende for metaller. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt vernebriller. Vask hender grundig etter bruk. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Oppbevares bare i originalemballasjen. Ved hudkontakt kan der opstå midlertidig blegning af huden. Effekten er midlertidig. Ved stænkning skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand. Dersom sensitiv hud anbefales bruk av hansker.

EA_3106888

Product Code: 5701092114808