Vanish Oxi Action Gel

Vanish Oxi Action Gel kan hjelpe ved å fjerne alle typer flekker.

Produktfunksjoner

  • Imponerende flekkfjerning på 1. forsøk.
  • Å fjerne flekker fra klær og annet tøy er enklere enn du tror – takket være Vanish Oxi Action Gel.
  • Jo lenger flekken blir værende, desto vanskeligere er den å bli kvitt. For best resultat på inntørkede flekker bør du først forbehandle flekken direkte med Vanish Oxi Action Gel, og også tilsette det i vasken.
  • Parfymefri
  • Svanemerket

Produktbeskrivelse

Du lurer sikkert på hvordan du kan fjerne flekker fra klesplagg og få dem slik de én gang var? Vanish Oxi Action Gel kan bidra ved å fjerne alle typer flekker, fra de som er godt synlige, inkludert vanskelige flekker, til mindre flekker som kanskje overses før en vask. Vanish Oxi Action Gel er trygg å bruke på både fargede og hvite klær. Tilsett denne flekkfjerningsgelen til alle typer klesvask!

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg alltid vaskeanvisningene på vaskelappen.
✔ Kontroller fargebestandigheten ved å teste produktet på et sted på stoffet som ikke synes. Skyll og tørk.
✔ Sett på lokket etter bruk, og oppbevar Vanish Oxi Action Gel på et tørt og kjølig sted. Sett kun målekaret tilbake i pakken når det er rent og tørt.
✔ For best mulig resultat må kanskje prosessen gjentas.
✔ Bruk kun lunkent vann ved forbehandling med Vanish.

✘ Må ikke brukes på tøy som krever rensing.
✘ Ikke hell produktet på metalldeler på klær (f.eks. knapper, glidelåser).
✘ Ikke utsett forbehandlede eller bløtlagte klær for direkte varme eller direkte sollys før de er grundig vasket eller skylt.
✘ Ikke la produktet tørke på klærne (maksimalt 10 minutter).

FORBEHANDLING:
Tilsett 2 ml i doseringskapselen. 2 ml/ flekk.
Bruk ventil til å dekke flekkene, trykk ned. Gni på flekkene (MAKS 10 min).
Legg doseringskapselen i vaskemaskinen, og vask som vanlig med vaskemiddel.

BLØTLEGGING:
Tilsett 33 ml i 4L med vann - 40 °C MAKS (maks 1t for fargede stoffer og maks 6t for hvite stoffer). Vask eller skyll grundig etter gjennombløting.
Gni før skylling for å oppnå de beste resultatene.

VASKEMASKIN:
Legg til: Til vanskelige og inntørkede flekker 33 ml. Til normale flekker 26 ml. Legg kapselen på tøyet i maskinen. Vask tøyet som vanlig.

Fare. Gir alvorlig øyeskade. Forsigtighedsregler: Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne eller huden . Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

EA_8059845

Product Code: 5701092104793