Vanish Pink Gold Oxi Action Gel

Vanish Pink Gold Oxi Action Gel gir en fantastisk flekkfjerning på bare 30 sekunder

Produktfunksjoner

  • Forsterket effekt
  • Resultater på bare 30 sekunder
  • For maksimal hurtighet og styrke: Påfør direkte, skrubb og se visse flekker forsvinne på kun 30 sekunder

Produktbeskrivelse

Vanish Gold Pink Gel er så effektiv at den fjerner visse flekker på bare 30 sekunder! Den nye forsterkede formelen gjør det lettere å komme flekker til livs. For å oppnå maksimal effektivitet og hurtig fjerning av flekker må du forbehandle tøyet eller legge det i bløt. Du kan se resultater etter bare 30 sekunder.

http://rbeuroinfo.com/

RÅD FOR BRUK: Følg alltid vaskeanvisningen på plagget eller vaskeetiketten. Sjekk for fargeekthet før bruk ved å teste et skjult område av stoffet. Skyll og la det tørke. Etter vask eller behandling av plagg med Vanish Gold, ikke tørk stoffet i nærheten av kilder til direkte varme eller direkte sollys. Bruk lunkent vann når du bruker Vanish til å forbehandle. For best resultat kan det være nødvendig å gjenta deler av prosessen. Må ikke brukes på klær som krever rens. Ikke hell produktet på metalldeler av plaggene (f.eks knapper, glidelåser). Ikke utsett forbehandlede eller tilsølte klær for direkte varmekilder eller sollys før du har vasket eller skylt stoffet grundig. Ikke la produktet tørke på klær (maks. 10 minutter kontakttid).
FORBEHANDLING: Dekk flekken. Gni flekken etter behov. Fyll på doseringsbeholder i henhold til vaskeanvisningene og plasser i trommelen.
BLØTLEGGING: Etter bløtlegging vasker du som vanlig eller skyller grundig. For best resultat på flekker bør du gni før skylling.
VASK: Bland med vaskemiddelet du bruker. For tøffe og inntørkede flekker X 120 ml. For normale flekker X 60 ml. Plasser doseringsbeholderen på toppen av tøyet i maskinen. Doser vaskemiddel som normalt.

FARE: Inneholder: Hydrogenperoksid, benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivasjon, natriumsalte og alhohol, C12-14, ethoxylert og alkohol, C13-15, forgrenet og lineær, ethoxylert. FARE: Gir alvorlig øyeskade. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONEN/lege. VED SVELGING: Kontakt GIFTINFORMASJONEN/lege ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

EA_3036797

Product Code: 5701092112668